مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر پرگل نوروزی

دکتر پرگل نوروزی

متخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران
شروع به کار از سال 1389

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789