دکتر پرگل نوروزی

دکتر پرگل نوروزی

متخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران
شروع به کار از سال 1389